TicketNow

Malaysia's online ticketing in your branding for all kinds of events

Pihak kami tidak menetapkan tarikh awal tiket boleh di beli. Tiket dapat di beli jika ikon ‘Beli Tiket’ dipaparkan.

Tarikh akhir pembelian hendaklah 2 HARI SEBELUM tarikh perlawanan.
Pembayaran online dibuat melalui gerbang pembayaran Kad Debit dan Kredit.
Sistem akan memaparkan resit pembelian apabila transaksi anda berjaya. Satu salinan resit akan dihantar ke email yang anda tetapkan.
Sila kemukakan resit pembelian dan kad pengenalan anda di kaunter Pusat Pungutan Tiket yang ditetapkan.
Tiket boleh ditebus pada hari perlawanan. Sila lihat rujuk masa pungutan di resit anda.
Caj-caj tersebut bagi membiayai segala perbelanjaan sistem dalam penyediakan perkhidmatan ini. Ianya meliputi caj dari pihak bank, kos operasi, kos perkakasan sistem, kos penghantaran tiket ke pusat dan lain-lain.
Setelah tiket tersebut ditempah dan di bayar TIADA penukaran hakmilik, pembatalan atau pemulangan di benarkan. Sila rujuk pada terma dan syarat di portal untuk maklumat lanjut.
Pihak kami tidak bertanggungjawab jika kehilangan tiket berlaku setelah ianya di tebus.
Sila hubungi kami. Anda harus menyediakan maklumat yang di perlukan seperti no resit atau maklumat lain (jika perlu). Pihak kami akan membetulkan maklumat dan seterusnya menghantar resit yang baru.
Sila kemukan maklumat pembayaran kepada kami dan pihak kami akan membuat semakan di sistem. Jika transaksi tersebut adalah sah gagal, anda perlu membuat transaksi baru untuk pembelian tiket.