Terms & Condition

1 Dengan pembelian tiket melalui laman portal ini anda adalah tertakluk pada Terma dan Syarat yang di tetapkan seperti di bawah.
2 Segala amaun yang dinyatakan adalah di dalam RM – Ringgit Malaysia.
3 TIADA pemulangan wang / pembatalan tiket dibenarkan atas apa jua alasan setelah tiket ditempah dan dibayar. Setiap tiket tidak boleh ditukar hakmilik.
4 Pembeli bertanggungjawab untuk menghubungi pihak kami jika transaksi yang dilakukan gagal dan wang telah ditolak.
5 Pembeli tiket bertanggungjawab atas semua tiket yang telah dituntut dari pusat yang ditetapkan. Tiada gentian tiket dibuat jika berlaku KEHILANGAN dan KEROSAKAN pada tiket yang telah dituntut.
6 Tiket hanya boleh dituntut di pusat yang ditetapkan sahaja. Tiada pertukaran pusat punggutan tiket dibenarkan setelah transaksi berjaya.
7 Sila kemukan salinan resit dan IC pemungut tiket sewaktu menuntut tiket.
8 Pihak ke-3 tidak dibenarkan menuntut tiket perlawanan.
9 Pihak kami tidak bertanggungjawab atas keselamatan pemegang tiket sebelum, semasa dan selepas perlawanan diadakan.
10 Sebarang aduan tentang perlawanan hendaklah ditujukan kepada pihak stadium atau persatuan bola sepak.
11 TiketNow berhak membuat semakan bagi setiap pembelian tiket dan berhak membatalkan pembelian tiket tersebut jika terdapat keraguan yang munasabah terhadap transaksi tersebut.
12 Pihak promoter berhak menangguh, membatal, menganggu atau menghentikan perlawanan jika berlakunya perkara yang tidak diingini seperti gangguan cuaca, situasi merbahaya atau perkara-perkara lain.
13 Kemasukan ke stadium boleh di halang jika tiket diperolehi bukan dari portal TiketNow atau pengedar tiket yang sah.
14 Pihak stadium / Promoter mempunyai hak untuk menghalang kemasukan mana-mana individu yang didapati berkelakuan tidak sopan/merbahaya tanpa pulangan wang atau gantirugi.
15 Kemasukan ke stadium adalah tertakluk kepada syarat dan peraturan pihak stadium.
16 Promoter berhak menggunakan gambar/imej/aksi/video pemegang tiket bagi tujuan promosi.
17 TiketNow tidak bertanggungjawab atas segala barangan yang dibawa oleh pemegang tiket jika ianya menyalahi atau digunankan untuk menyalahi undang-undang.
18 TiketNow berhak untuk mengambil tindakan pada pembeli/pemungut/pemegang tiket yang tidak mematuhi terma dan syarat yang telah dinyatakan di atas.